top of page
Ara

11. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri

13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü kapsamında düzenlenen Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri, bu yıl TMMOB Peyzaj Mimarları Odası'nın kuruluşunun 25. yılında "Zaman-Mekan-Bellek" temasıyla yapılıyor. Son teslim tarihi 30 Nisan 2019.


AMAÇ

Ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı faaliyetlerinin tanıtılması, özendirilmesi, ödüllendirilmesi, güzel sanatların teşvik edilmesi, mesleğin gelişiminin desteklenmesi amacıyla, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından her yıl Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri verilir.

Her yıl belirli bir tema ile gerçekleşen ödüller Oda'mızın kuruluşunun 25. Yılında "ZAMAN-MEKÂN-BELLEK" temasıyla gerçekleştirilecektir.


KAPSAM

Mekâna dair tarihi, sosyal ve kültürel değerlerin birleşerek oluşturduğu; bireylerin belleklerinde yer edinmesini sağlayan çeşitli göstergeler, izler söz konusudur. Bu bağlamda mekânsal olarak üzerinde barındırdığı kentsel kimlik veya tarihi bir kimlik oluşturmuş; kamusal açık ve yeşil alanların ruhunu yansıtan tasarım yaklaşımları yarışma kapsamında öne çıkacaktır. Mekânsal belleğe yönelik maddi ve manevi hazinenin irdelendiği, bulunduğu yörenin doğal ve kültürel değerleriyle bütünleşik, erişilebilir mekân çözümleri sunan projeler beklenmektedir.


ÖDÜLLER

Ödüller toplamda 7 (yedi) farklı dalda ödül verilebilmektedir.


Uygulanmış Proje Ödülü 2009 yılından sonra uygulanmış ve bitmiş, proje yöneticisinin/müellifinin Oda'ya kayıtlı Peyzaj mimarı olması koşuluyla eser sahiplerine verilir. Bu ödül dalında başvuru, projenin plan detay ve kesitlerinin yanı sıra uygulama sonrasında çekilmiş en az 10 adet, 2500 piksel çözünürlükte fotoğraf ve proje raporu yer alacaktır.

Bu ödül dalında 1 (bir) adet Uygulanmış Proje Ödülü verilir. Seçici Kurul değerlendirmesine göre, en fazla 2 (iki) adet olmak şartıyla, Uygulanmış Proje Teşvik Ödülü verilebilir.

Fikir Proje Ödülü 2009 yılından sonra projelendirilmiş, uygulamasına henüz geçilmemiş ya da uygulaması tamamlanmamış, proje yöneticisinin/müellifinin Oda'ya kayıtlı Peyzaj Mimarı olması koşuluyla eser sahiplerine verilir. Bu ödül dalında başvuru, projenin plan detay, kesit ve projeyi anlatan 3d görselleri olacaktır. Bu ödül dalında 1 (bir) adet Fikir Proje Ödülü verilir. Seçici Kurul değerlendirmesine göre, en fazla 2 (iki) adet olmak şartıyla, Fikir Proje Teşvik Ödülü verilebilir.

Analiz ve Planlama Ödülü 2009 yılından sonra gerçekleştirilmiş; kentsel, kırsal veya bölgesel planlama çalışmaları; terkedilmiş endüstri/maden alanları için yenileme/onarım planları; yasal mevzuat veya politik girişimlerle alakalı çevresel planlama; doğal, kültürel koruma planları vb. konularda hazırlanmış çalışmalarda, proje yöneticisinin/müellifinin Oda'ya kayıtlı Peyzaj Mimarı olması koşuluyla eser sahiplerine verilir.

Bu ödül dalında 1 (bir) adet Analiz ve Planlama Ödülü verilir. Seçici Kurul değerlendirmesine göre, en fazla 2 (iki) adet olmak şartıyla, Analiz ve Planlama Teşvik Ödülü verilebilir. Bu daldaki başvuruların uygulanmış olması zorunlu değildir.

İletişim Ödülü Bu ödül için başvuru gerekmemektedir. Adaylar, Oda Yönetim Kurulu'nun veya Oda üyelerinin önereceği isimler üzerinden Seçici Kurul'un belirleyeceği yöntemle saptanır ve belirlenen adaylar arasında yapılan değerlendirme ile ödül verilir.

Mesleğe Katkı Ödülü Peyzaj Mimarlığı meslek disiplininin çalışma alanlarının, tekniklerinin, teknolojilerinin, tarihinin veya kuramının aktarılması yönünde mesleğin gelişimine katkıda bulunan kişilere verilir. Bu ödül dalında en fazla 1 (bir) adet ödül verilir. Ödüller kişi veya kurumlara verilebilir.

Bu ödül için başvuru gerekmemektedir. Adaylar, Oda Yönetim Kurulu ve Oda üyelerinin önereceği isimler üzerinden Seçici Kurul'un belirleyeceği yöntemle saptanır ve belirlenen adaylar arasında yapılan değerlendirme ile ödül verilir.

Yalçın MEMLÜK Genç Peyzaj Mimarı Ödülü Ülkemizde Peyzaj Mimarlığı mesleğine değerli katkı ve hizmetlerde bulunmuş olan ve 2018 yılında hayatını kaybeden değerli hocamız Prof. Dr. Yalçın MEMLÜK anısına verilecektir.

Bu ödül için 40 yaş altı Peyzaj Mimarlarının yapmış olduğu projeler, uygulamalar veya akademik çalışmalar dikkate alınacaktır. Oda üyeleri tarafından iletilen isimlerin, Raportörlük tarafından Seçici Kurul'a bildirimi sonrasında değerlendirmeye tabi tutulur.

Onur Ödülü Peyzaj Mimarlığına ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası'na önemli katkı ve hizmetlerde bulunmuş kişilere verilir. Bu ödül dalında 1 (bir) adet Onur Ödülü verilir.

Bu ödül için başvuru gerekmemektedir. Adaylar, Oda Yönetim Kurulu'nun önereceği en az 3 (üç) isim arasından Seçici Kurul'un belirleyeceği yöntemle saptanacak ve belirlenen adaylar arasında yapılan değerlendirme ile ödül verilecektir.


SEÇİCİ KURUL, DEĞERLENDİRME VE RAPORTÖRLER

Seçici Kurul

Seçici Kurul, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu tarafından 5 (beş) asli üye, 2 (iki) yedek üye olarak belirlenir. Seçici Kurul'da yer alan Peyzaj Mimarlarının Oda üyesi olmaları zorunludur.

Asli Seçici Kurul Üyeleri:

Bülent BATUMAN, Doç. Dr. Mimar,Olgu ÇALIŞKAN, Doç. Dr. Şehir Plancısı,Barış EKMEKÇİ, Peyzaj Y. Mimarı,Hayriye EŞBAH TUNÇAY, Prof. Dr. Peyzaj Mimarı,Ayşegül İBİCİ ORUÇKAPTAN, Dr., Peyzaj Mimarı,

Yedek Seçici Kurul Üyeleri:

Cemil AKTAŞ, Peyzaj Y. Mimarı,Emine MALKOÇ TRUE, Doç. Dr., Peyzaj Mimarı

(İsimler, soyadına göre sıralanmıştır)

Raportörler:

Özge İDALİ, Peyzaj MimarıBurak SEVİM, Peyzaj Mimarı


TESLİM

Katılımcıların/başvuru sahiplerinin; 30 Nisan 2019 saat 17.00'a kadar, projelerini / başvurularını "11. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri" konu başlığı ile peyzaj@peyzajmimoda.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonraki katılımlar değerlendirme dışı bırakılır.


SERGİ ve ÖDÜL TÖRENİ

Ödüller her ödül dalında plaket olarak sunulur. Ayrıca, Oda'ya bağlı yayın organlarında ve ülke genelinde ödül kazananların duyurusu yapılır.


ÖNEMLİ TARİHLER

İlan 18 / 03 / 2019Son Teslim 30 / 04 / 2019, Saat 17.00Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi 04 / 05 / 2019, Saat 10.00Sonuçların Açıklanması 09 / 05 / 2019

*(Ödül Töreni & Sergi daha sonra duyurulacaktır)

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page