top of page
Ara

14. Uluslararası Genç Mimarlar Buluşması Kısa Film Yarışması

Güncelleme tarihi: 14 Nis 2019

Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nin düzenlediği, teması "Yansıma" olarak belirlenen 14. Uluslararası Genç Mimarlar Buluşması Kısa Film Yarışması'na başvuru için son tarih 15 Nisan 2019.


HAKKINDA-AMAÇ:

Yansıma, soyut ve somut anlamlarıyla; birebir ifade etme, kopya etme, yeniden yorumlama, yorumlayarak dışa vurma, yansıtma gibi farklı anlamlar ifade edebilen bir kavramdır (ve yansıma ile yaratılan sonsuzluk hissinin mimarlık disiplini için önemli bir öğe olduğu bilinmektedir.) 

Mimarlık, kendi içerisinde yansıma ve yansıtma kavramlarını farklı boyutlarıyla barındırmakla beraber birçok açıdan tarihsel süreçte disiplinler arası alanda adından bahsettirmiştir. Mimarlığın farklı disiplinlere, onların da mimarlığa farklı boyutlarda yansımalarını gözlemlemek mümkündür. 

Bu bağlamda, mimarlığın farklı disiplinlere yansımaları sonucunda neler ortaya çıkmaktadır? 

Mimarlığın kendi içerisinde barındırdığı yansıma kavramları nasıl yorumlanmaktadır? Yansıma kavramı, farklı anlamlarıyla mimarlık özelinde nasıl değerlendirilmelidir ve farklı alanlarda ne gibi yansımalarda bulunabilir?

Mimarlığın günlük hayata yansımasından ne gibi sonuçlar çıkarılabilir? 

Bu gibi sorulara cevap aranırken; mimarlığın kendi içerisindeki yansımaları ve farklı disiplinlerle ilişkilerinin yeniden yorumlanması, sorgulanması amaçlanmaktadır. 

Katılımcıdan, yansıma kavramının, mimarlık özelinde ve/veya mimarlıkla ilişkisinin sorgulanması, yeniden yorumlanması beklenmektedir.


TARİHLER:

Başvuru başlangıç tarihi: 15 Şubat 2019

Başvuru bitiş tarihi: 15 Nisan 2019

Etkinlik tarihi: 26- 28 Nisan 2019

TEMA:

14. Uluslararası Genç Mimarlar Buluşması Kısa Film Yarışmasının teması 2019 yılı için "YANSIMA" olarak belirlenmiştir.


BAŞVURU KOŞULLARI:

Yarışma'ya başvuran eserlerin yönetmen (eser sahibi) ve / veya yapımcısından en az birisinin, TMMOB Mimarlar Odası üyesi olması gerekmektedir.Tüzel kişiler başvuru yapamaz.Daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler ile başvuru yapılabilir.Eser sahiplerinin bugüne kadar çekmiş olduğu herhangi bir uzun metraj filmi bulunmaması gerekir.Bir kişi birden fazla eser ile başvurabilir. Bu durumda her bir başvuru için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.Başvuru yapacak olan kişiler, başvuru formundaki tüm alanları eksiksiz doldurarak son başvuru tarihi olan 15 Nisan 2019 tarihinde, en geç saat 17:30'a kadar başvurularını tamamlamak zorundadırlar. DVD, tek ambalaj içerisinde (başvuru formuyla birlikte) 15 Nisan 2019 günü, saat 17:30' a kadar imza karşılığı elden veya 18 Nisan 2019 günü saat 17:30'dan sonra teslim edilmemek üzere kargo ile Mimarlar Odası Antalya Şubesi'ne gönderilecektir. Kargo makbuzu info@antmimod.org.tr mail adresine 15 Nisan 2019 günü saat 17:30'a kadar ulaştırılacaktır. Kargo ile gelen projelerden; 18 Nisan 2019 günü saat 17:30' dan sonra gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.Eser sahibi filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışma'ya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili konular eser sahibinin sorumluluğundadır. Mimarlar Odası Antalya Şubesi bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz. Eser sahibi, eser vasıtasıyla üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal edecek olursa, Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nin uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları tazminle mükelleftir.Yarışmaya gönderilen filmlerin, yönetmen adı belirtilerek ticari amaç gözetmeksizin Mimarlar Odası Antalya Şubesi etkinliklerinde yer alması ve "14. Genç Mimarlar Buluşması Kısa Film Yarışması" etkinliğinde gösterilmesi yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır. Buna ek olarak, yarışma, tanıtımı amacıyla filmlerden küçük kesitler veya fragmanlar farklı mecralarda (televizyon, radyo ve internet) gösterilebilir.Eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde eserde kimliklerini ortaya çıkaran veya ortaya çıkarabilecek görüntüleri, sesleri vb. her türlü bilgileri yer alan kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince açık rızalarının alınmasına ilişkin her türlü yükümlülük yapımcı ve yönetmene (eser sahibine) aittir. Eser sahibi, Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından talep edilmesi halinde, bu madde kapsamına ilgili kişilerin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan açık rızalarının alındığını gösterir kayıtları derhal paylaşacaktır. Mimarlar Odası Antalya Şubesi yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin, Yarışma'yı düzenlemekten vazgeçme veya Yarışma'yı iptal etme veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına sahiptir. Yarışma'nın düzenlenmemesi veya iptal edilmesi halinde, eser sahipleri tarafından Mimarlar Odası Antalya Şubesi'ne gönderilen veya teslim edilen hiçbir eser Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından kullanılamaz.

Açıklama; Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Yarışma'ya başvuru ücretsizdir. Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formuna Mimarlar Odası Antalya Şubesi web sayfasından ulaşabilir. Katılan filmler etkinlik sonrası iade edilmez.

TEKNİK ŞARTLAR:

Süresi, jenerik hariç olmak üzere 5 (beş) dakikayı geçmeyen filmler başvurabilir.Temaya uygun olmak şartıyla kurmaca, canlandırma, deneysel türlerinde çekilmiş eserler başvurabilir.Yüklenen filmlerin çözünürlüğü min. 1280 x720 'dan az olmamalı, max. 1920 x 1080 olmalıdır.Filmler Türkçe altyazılı olarak yüklenmelidir.Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

JÜRİ:

Sidar Serdar Karakaş (Kısa Film Yönetmenleri Derneği Başkanı)

Ertuğ Uçar (Y.Mimar)

Dürrin Süer Kılıç (Mimar)

ÖDÜLLER:

1. 4000 tl

2. 2000 tl

3. 1000 tl

Katılımcı Özel Ödülü 1000 tl

BİLGİ VE İLETİŞİM Mimarlar Odası Antalya Şubesi Meltem Mah. 3808 Sokak No: 16 Antalya Tel: 0242 237 86 92 - Fax: 0242 237 58 20 Web: www.antmimod.org.tr - Mail: info@antmimod.org.tr

BAŞVURU FORMU >>

0 yorum

Comments


bottom of page