top of page
Ara

Akhisar Eski Belediye Meydanı ve Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması

Akhisar Belediyesi tarafından açılan yarışmaya proje teslimi için son tarih 1 Şubat 2019.


Akhisar Eski Belediye Meydanı ve Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Yarışmaya, en az bir mimar, bir şehir plancısı ve bir peyzaj mimarı bulundurmak koşulu ile T.M.M.O.B. ilgili odalarına kayıtlı üyelerden oluşan ekipler katılabilir. İdare ile ilişkilerin yürütülmesi ile sınırlı olmak üzere ekip üyelerinden birinin ekip temsilcisi olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Yarışmacıların;

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası) üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,Jüri üyelerini ve raportörlerini belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek), raportörler ve yarışmayı açan idare adına çalışan danışmanlar ile bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmış olmamak,Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).


Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma adını "Kentsel Belleğin İzleri Üzerinden Akhisar Eski Belediye Meydanı ve Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması" Şartname Bedeli" açıklaması ile 100TL (Yüz Türk Lirası) İdare iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına ya da elden Akhisar Belediyesi Tahsilat veznelerine isim bilgisi ile yatıracaklardır. Yarışmacılar, şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine göndererek kaydettirecekler. Yarışma şartnamesi ve ekleri iletişim bilgileri bölümden verilen adresten dijital olarak indirilebilecektir. Yarışma şartnamesi almak için son tarih, yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.


YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın ilanı: 28 Kasım 2018

Soru sormak için son tarih: 21 Aralık 2018

Cevapların ilanı: 25 Aralık 2018

Projelerin teslimi: 1 Şubat 2019

Kargoyla gönderimin son teslim alım tarihi: 4 Şubat 2019

Jüri çalışması başlangıcı: 8 Şubat.2019

Kolokyum: Daha sonra duyurulacaktır.


JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER

Danışman Jüri Üyeleri

Salih HIZLI (Akhisar Belediye Başkanı)Adnan KAZMAOĞLU (Mimar)Prof.Dr. Mine ZEREN (Mimar)Azmi AÇIKDİL (Mimar)Mehmet ÇELİK (İnş. Müh.)

Asli Jüri Üyeleri

Prof.Dr. A. Emel GÖKSU (Şehir Plancısı)Prof.Dr. Ayhan USTA (Mimar)Doç.Dr. Deniz DOKGÖZ (Mimar) (Jüri Başkanı)Dr. Seçkin KUTUCU (Mimar)Arzu KUTKAM NUHOĞLU (Peyzaj Yüksek Mimarı)

Yedek Jüri Üyeleri

Doç.Dr. Evren ERDİN (Şehir Plancısı)Emre TORBAOĞLU (Yüksek Mimar) Defne Akşin AKYOL (Peyzaj Yüksek Mimarı)

Raportörler

Nergiz HIZLI (Mimar)D. Nur AKDERE (Mimar)Kübra TAŞKÖPRÜ (Yüksek Şehir Plancısı)

Raportör Yardımcıları

Demet UYAR (Mimar)Kürşat YILMAZ (Mimar)


ÖDÜLLER ve ÖDEME ŞEKLİ

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.

1.Ödül: 60.000,00_ TL

2.Ödül: 40.000,00_ TL

3.Ödül: 25.000,00_ TL

1. Mansiyon: 10.000,00_ TL

2. Mansiyon: 10.000,00_ TL

3. Mansiyon: 10.000,00_ TL

4. Mansiyon: 10.000,00_ TL

5. Mansiyon: 10.000,00_ TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları sonuçların ilanından itibaren en geç 30 gün içinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 29. Maddesine göre net olarak ödenir. Ödemeler banka hesabına yapılacaktır.

Yarışmayı Düzenleyen İdarenin İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum: Akhisar Belediyesi (Yarışma raportörlüğü)Adres: İnönü Mahallesi 15. sokak No:59 Akhisar / ManisaTelefon: 4441145 - 0236 413 5991Fax: 0236 414 35 14E-posta: yarisma@akhisar.bel.tr

Banka bilgisi: Halkbank Akhisar Şubesi

Hesap Adı: 0563-07000024IBAN:TR 91 0001 2009 5630 0007 000024

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page