top of page
Ara

BASF İnovasyon Merkezi Tasarım Yarışması

Birçok endüstriyel sektöre kimyasal ürün sağlayan BASF; lisans, yüksek lisans, ve doktora öğrencileri için İnovasyon Merkezi Tasarım Yarışması düzenliyor. Proje teslimi için son tarih 3 Mayıs 2019.


BASF'ın İnternet sitesinde yayınlanan Yarışma Şartnamesi şöyle:


"1. BASF HAKKINDA

BASF’de sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz. Ekonomik başarıyı, çevresel koruma ve sosyal sorumlulukla birleştiriyoruz.

Demografik değişim ve yeni dijital teknolojilerle birlikte dünya hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde değişiyor. Farklı sektörlerdeki ve bölgelerdeki müşterilerimiz, sınırlı doğal kaynaklar ve artan tüketici talepleri nedeniyle farklı sosyal ve çevresel zorluklarla karşılaşıyor. Kimya, bu zorlukları çözmek için anahtar görevi üstleniyor.

Kimya doğamızda ve dokunduğumuz her şeyde; yazmayı öğrendiğimiz kalemde, sahip olmak istediğimiz kot pantolonda ve bizi sıcak tutan evde var. Annemizi iyileştiren ilaçta, gözyaşlarımızı saklayan pencerede, bizi gitmek istediğimiz yere ulaştıran yolda var. Kimya uçakların ve binaların hamurunda var. Sanatın ve arkeolojik hazinelerin restorasyonunda, dans ettiğimiz müzikte, hayatın kökenlerini araştıran süper iletkende var. Gelecek nesiller temiz enerji ve bol suyla refah içinde yaşarken bugünün kimyasına teşekkür edecekler.

İşte bu yüzden biz, BASF’de sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz. Bu hedefimizi, müşterilerimiz ve toplum için kimya yaratarak ve mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanarak gerçekleştiriyoruz. Araştırma ve inovasyon aracılığıyla, müşterilerimizi, toplumun mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamaları için destekliyoruz.

BASF hakkında daha fazla bilgiye www.basf.com.tr sitesinden ulaşabilirsiniz.


2. YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

INOVASYON MERKEZİ / “GELECEĞİ TASARLA” tasarım yarışması ile inovasyonlarıyla günlük hayatımızın her alanında yer alan BASF çözümlerinin kendi karakterine paralel yenilikçi, bugünün ve geleceğin değerlerini dikkate alan bir bakış açısı ile ifade eden yaratıcı, özgün tasarımların elde edilmesi amaçlamaktadır.

Yarışmanın konusu, BASF TÜRK Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti ‘nin (bundan böyle “BASF” olarak alınacaktır) projesi başlamış olan Teknopark İstanbul/Pendik İnovasyon Merkezi binası içinde yer alacak olan, ekli dokümanlarda büyüklüğü ve konumu tarif edilmiş olan alanının tasarlanmasıdır.

İhtiyaç programı, 40-50 kişilik esnek kurguda çalıştay ve seminer alanı düzeni, BASF ürün ve inovasyonlarının ziyaretçilere aktarılacağı yüzey ve düzenekleri içermektedir.

Tasarımın, bir yandan İhtiyaç programının gerekliliklerini yerine getirirken, diğer yandan;

• Yarışma konusu alanın tasarımı aşağıda verilmiş olan endüstri ve çözümleri baz alarak tasarlanmalıdır. Endüstriler: Otomotiv ve Taşımacılık, Kimyasallar, Tarım Çözümleri, Kişisel Bakım ve Hijyen, Beslenme, Boya ve Kaplama Endüstrisi

• Mekanın değişim ve esnekliğe olanak sağlaması, dönem dönem farklı ürünlerin sergilenmesine imkan vermesi önemlidir.

• BASF’nin biz kimya yaratıyoruz vizyonu, çözümleri, ürünleri ile BASF deneyiminin yaşanacağı, hissedilebileceği bir alanın elde edilmesi,

• İçinde yer alacağı yapının genel mimari karakterini dikkate alması,

• Uygulanabilir vasıfta olması beklenmektedir.

Yarışma konusu alanın mahal sınırları belirlenmiş olmakla beraber, yarışmacılar +0.85 kotunda yer alan fuaye alanını tasarımla bir bütün oluşturacak şekilde değerlendirebilirler. Kalabalık ziyaretçi gruplarının kullanımı sırasında katta bulunan ofis ve laboratuvar alanlarının gürültü vs. gibi koşullardan etkilenmemesi için gerekli önlemlerin alınması, çözümlerin oluşturulmasına dikkat edilmelidir.

3. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya; Türkiye’de bulunan tüm İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinde öğrenim gören lisans ve/ veya yüksek lisans, doktora öğrencileri bireysel ya da ekip olarak katılabilirler.

• Finale kalan ekiplerin posta yolu ile güncel öğrenci belgeleri ve kişisel verilerin korunması kanununun kabulü formunun imzalı hali talep edilecektir.

• Diğer tasarım ve sanat disiplinlerinden öğrenciler, yukarıda belirtilen disiplinlerden oluşan ekiplerde yer alabilirler.

• Yarışmaya katılan ekiplerin, yarışma teslim tarih ve saati olan 03.05.2019 23:’dan önce yarışma raportörlüğüne kayıt yaptırmış olması zorunludur.

• Yarışmaya BASF çalışanları ve BASF’nin çalıştığı ajans çalışanları, yarışma hazırlık aşamalarında çalışmış olanlar, asil, yedek ve danışman jüri üyeleri, raportörler ve 1. derece yakınları katılamaz. Yarışmaya katılmaları durumunda ödül hakkı bir sonraki ekibe aktarılır.

• Yarışmaya katılan her proje; sahibinin/sahiplerinin hususiyetini taşıması, projenin özgün ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış, yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması, dünyanın herhangi bir yerinde daha önce kamuya sunulmamış olması gerekmektedir. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; proje ödül kazandıysa ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.

• Yarışmacılar sadece 1 proje ile yarışmaya katılabilirler.

• Yarışma projeleri iade edilmeyecektir.

• Yarışmada ödül alan projelerin uygulama, üretim ve yayınlama hakları BASF’ye aittir.

• Projenin sahibi onu meydana getiren kişidir. Birden fazla kimsenin iştirakiyle vücuda getirilen eser niteliğindeki proje ayrılmaz bir bütün teşkil ediyorsa, onun sahibi, onu vücuda getiren kişilerin birliğidir. Şayet projeyi birden fazla kişi birlikte vücuda getirmiş ise projenin kısımlara ayrılması mümkünse, bu kişilerin her biri vücuda getirdiği kısmın sahibi sayılır. Aksi taraflarca kararlaştırılmış olmadıkça, eseri birlikte vücuda getirenlerden her biri bütün eserin değiştirilmesi veya yayımlanması için diğerlerinin iştirakini isteyecektir.

• Proje sahibi/sahipleri eser niteliğindeki projelerinin mali hakları kapsamında; projenin her türlü işleme, çoğaltma, yayma, temsil (sunum), işaret, ses ve /veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ile pay ve takip haklarını BASF’ye devretmeyi kabul etmişlerdir.

(Tasarım Hakları: Yarışmaya katılan projelerin fikri hakları, proje sahibi tasarımcılara aittir. Projelerin fikri haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğundadır.)

• Katılımcılar yarışmaya katılmakla bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

• Yarışma BASF’nin sosyal medya hesapları ve basf.com.tr adresinden duyurulacaktır.

• Yarışma 25.03.2019 tarihlerde başlayacak 03.05.2019 tarihlerde sona erecektir. Tüm başvurular basf.com.tr adresinde ilan edildiği üzere BASF’ye doğrudan yapılacaktır. Başvurular

değerlendirildikten sonra finale kalan 3 proje gerekli görüldüğü taktirde seçici kurula sunum yapacaktır. Yapılacak değerlendirmenin ardından sonuçlar sosyal medyada ve web sitesinden duyurulacak ve ödüller sahiplerine teslim edilecektir.

• Yarışma başvuruları BASF’nin ilan edeceği online başvuru adresleri üzerinden yapılacaktır.

• Yarışmaya katılmak tamamen ücretsizdir.

• BASF, yarışma boyunca, yarışma sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek, manipülatif, spam şekilde bilgisayar teknolojileri kullanılarak hile yaptığı ya da haksız yollardan oy topladığı tespit edilen katılımcı/yarışmacının o güne kadarki bütün yarışma verilerini/oylarını hiçbir uyarı yapmadan iptal etme ve erişimini engelleme hakkını saklı tutar.

• BASF yarışmaya katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (internet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması, cihazın paylaşıma kapalı olması vb.) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

• “Farklı isim, kimlik ve fotoğraf bilgileri ile yapılan kayıtlar ve gerçek kişiler tarafından yapılmayan kayıtlar, tespiti halinde hiçbir uyarıda bulunmaksızın silinecektir.”

• Katılımcılar yarışmaya öğrenci belgesi ve kimlikleri ile başvuru yapacaklardır.

• Yarışmaya başkası adına katılım / kayıt oluşturulamaz, tüm başvurular bireysel olarak yapılmalıdır.

• BASF, yarışmaya katılarak form dolduran kullanıcılara gerektiğinde yarışma konusunda bilgi amaçlı e-posta gönderme hakkına sahiptir.

• Yarışmaya 18 yaşından küçükler katılamazlar

• Yarışmaya katılan herkes, tüm yarışma katılım koşullarını kabul etmiş sayılır.

4. JÜRİ ÜYELERİ

Ateş Erk: Kimya Mühendisi, KIT - BASF Türk Pazar Geliştirme Direktörü

Arzu Deniz Aksoy: İşletme, 9 Eylül Üniversitesi - BASF Türk Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Direktörü

Eda Şakar: Endüstri Mühendisi, İU, BASF Türk İnovasyon Uzmanı

Ali Ragıp Duman: Makine Mühendisi, BU, BASF Türk Otomotiv Boyaları Bölümü Ülke Müdürü

Tülin Hadi : Mimar, İTÜ, TeCe Mimarlık

Kumsal Çakır; Mimar, İTÜ, KU Mimarlık

5. YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

Yarışma şartnamesi ve tasarlanacak alanın görselleri basf.com.tr web adresinden temin edilebilir. BASF Kurumsal Kimlik Kurallarını temin etmek için gelecegitasarla@basf.com adresine mail gönderilmelidir.

6. YARIŞMACILARDAN TESLİMDE İSTENENLER

§ Kavramsal anlatımlar: Açıklama raporu tasarımın kavramsal ve teknik açıklamalarını içerecek şekilde paftalar üzerinde yer alacak (en fazla 200 kelime),

§ 1/20 ölçekte, tasarımın temel ilkelerini açık olarak tanımlayan ve uygulamalarını anlatan plan, cephe ve kesit görünüşleri,

§ 1/20 ölçekte sistem detayları, Farklı ölçeklerde nokta detay anlatımları,

§ Farklı açılardan alınmış perspektif / 3 boyutlu anlatımlar,

§ Pafta boyutu A0 olmalı ve paftalar dikey kullanılmalıdır

§ Pafta/paftaların “.JPEG” veya “.TIFF” formatında teslim edilmelidir

§ Projeler bir rumuzla tanımlanacaktır. Bu rumuz, ardışık olmayan ve tekrar etmeyen beş (5) rakamdan oluşacaktır ve teslim edilen her paftanın sağ üst köşesinde yer alacaktır. Paftaların sağ üst köşesinde 1x5 cm boyutunda rumuz ve sağ alt köşesinde 1x5 cm boyutunda pafta asma şeması yer alacaktır.

§ Paftalarda kimlik belirten herhangi bir işaret ve ibare bulunmamalıdır.

7. PROJELERDE ARANACAK NİTELİKLER

• BASF Kurumsal Kimlik Kurallarına göre hazırlanmış olması

• Geleceğe dönük bir bakış açısı olması,

• Yaratıcı bir karakter taşıması, sahibinin/sahiplerinin hususiyetini taşıması

• Tasarım özgünlüğü, yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması

• Tasarlanacak alanın genel yapı dilini gözetmesi

• İşlevsel mekan kullanımı,

• Uygulanabilirlik,

• Dünyanın herhangi bir yerinde daha önce kamuya sunulmamış olması

8. YARIŞMA DIŞI BIRAKILMA

Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin, jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir, ödül kazandıysa ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir. Her türlü hukuki süreçten yarışmacı ekip sorumludur.

Format dışı pafta gönderen öneriler değerlendirmeye alınmayacaktır. Projeye ait paftaların herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunması, öğrenci belgeleri ve/veya yarışma katılım formunun eksik olması durumunda; jüri kararı ile durum tutanağa geçirilmek koşuluyla proje yarışma dışı bırakılır.

9. YARIŞMA TAKVİMİ

Kazanan proje 20.05.2019 tarihinde açıklanacaktır. Seçilen proje inovasyon merkezinin mimarları tarafından üretilerek hayata geçirilecektir. İnovasyon Merkezinde ödül kazanan proje sergilenecektir.

Yarışmanın İlanı


25.03.2019

Yarışmaya İlişkin Soru Sorma İçin Son Tarih


03.04.2019

Soruların Yanıtlanması


12.04.2019

Projelerin Teslimi


03.05.2019

Jüri Değerlendirme Süreci


06.05.2019 - 17.05.2019

Sonuçların Açıklanması


27.05.2019

10. SORU VE CEVAPLAR

Katılımcılar; yarışma ile ilgili sorularını 03.04.2019 günü saat 17:00 ’ye kadar e-posta ile gelecegitasarla@basf.com adresine ileteceklerdir. Soru sormak isteyenler, elektronik postalarının konu bölümüne “Yarışma Sorusu” ifadesini yazacaklardır. Gelen sorular ve yanıtlar 12.04.2019 tarihinde basf.com.tr adresinde topluca yayınlanacaktır. Süreç içindeki olası değişiklikler, ek bilgiler

ve sonuçlar aynı web sitelerinde ilan edilecektir. Telefonla yapılacak soru amaçlı başvurulara yanıt verilmeyecektir.

11. PROJELERİN TESLİM TARİHİ VE ADRESİ

Yarışma duyurusu çıktıktan sonra bir hafta kayıtlar, bir hafta soru cevap ve bir ay tasarım süresi ile ilerlenecektir. Son tarihe kadar katılıma açık olacaktır.

Yarışmada talep edilen şekli ile “.JPEG” veya “.TIFF” formatındaki pafta/paftaların wetransfer linkine yüklenerek dokumanları içeren wetranfer linki ile ad-soyad ve iletişim bilgileri ile gelecegitasarla@basf.com adresine en geç 03.05.2019 günü saat 23:59’a kadar gönderilmesi gereklidir. BASF’nin kişisel verileri korunma politikasına buradan ulaşabilirsiniz:

12. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Sonuçlar Seçici Kurul değerlendirmesi sonuçlandıktan sonra 27.05.2019 tarihinde basf.com.tr adresinden ve sosyal medya adreslerinden duyurulacaktır.

Kazanan projelere ödülleri ödül başvurusunda ibraz ettikleri adrese posta yolu ile teslim edilecektir.

13. ÖDÜLLER

• Seçici kurul değerlendirmesi sonucu kazanan ilk 3 projeye ödül verilecektir.

o 1. macbook air 13 inch 1.8 ghz intel core i5 o 2. ipad pro wifi cellular 64gb silver

o 3. ipad pro wifi 64gb silver

• Ekip halinde katılım yapılması durumunda kazanan ekip üyelerine ayrı ayrı hediye dağıtımı yapılmayacaktır. Her ekibin bir adet ödülü olacaktır.

• Kazanılan ödül devredilemez ve nakde çevrilemez.

PROJELERİN SERGİLENMESİ

• Yarışmaya katılan ve/veya derece alan eserlerin sahipleri, eserin her türlü telif, tasarım, uygulama ve sergileme haklarının ve bunun yanında Proje sahibi/sahipleri eser niteliğindeki projelerinin mali hakları kapsamında; projenin her türlü işleme, çoğaltma, yayma, temsil (sunum), işaret, ses ve /veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ile pay ve takip haklarının BASF’ye ait olduğunu kabul ederler.

• Ödül alan eser BASF, tarafından sergilenebilir ve yayımlanabilir. Eserler BASF TÜRK tarafından herhangi bir surette yayımlandığında veya sergilendiğinde ilgililerin herhangi bir talep hakkı yoktur.

• BASF, yarışmada dereceye giren eserler ile ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.

• BASF, seçilen tasarımın imalatını, uygun gördüğü bir firmaya yaptırma hakkına sahiptir.

14. YAYIN - TELİF HAKKI VE PROJELERİN GERİ VERİLMESİ

• Proje sahibi/sahipleri eser niteliğindeki mevcut olan veya bu yarışma kapsamında vücuda getirecekleri projelerinin her türlü işleme, çoğaltma, yayma, temsil (sunum), işaret, ses ve /veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ile pay ve takip haklarını herhangi bir süre, yer ve muhteva sınırı olmaksızın karşılıksız olarak BASF’a devretmeyi kabul ve taahhüt etmişlerdir. Bu kapsamda; projeler BASF’ye sunulduktan sonra, yukarıda sayılan mali hakların BASF’ye devri için eser sahiplerinin yazılı onayı alınacak olup, proje sahipleri bu yarışmaya katılmakla bu onayı şimdiden verdiklerini kabul ederler.

• BASF, ödül alan tasarımın tümü veya bir bölümünü uygulamama hakkını saklı tutar.

• Katılımcılar şartname hükümlerini aynen kabul ederler.

• “Katılımcılar, başta Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, ve Sınai Mülkiyet Kanunu dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran kullanıcıya aittir. BASF sorumluluk kabul etmez.”

• “BASF, yarışma şartlarını değiştirme, yarışmayı durdurma ve yarışma süresini değiştirme haklarına sahiptir.” gibi bir ibare eklenmelidir."

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page