top of page
Ara

Hazır Betonda Kalite Güvence Sistemi “KGS” Nedir?

Yurdumuzda en yaygın yapı sistemi olan betonarmenin iki temel malzemesinden birisi betondur. Beton yurdumuzda uzun yıllar ilkel yöntemlerle yaygın olarak üretilmiş, ancak 1980’li yılların sonlarına doğru hazır beton üretimine geçilebilmiştir. Hazır beton sektörünün gelişmesi ile birlikte, üreticilerin büyük bölümünün üye olduğu Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) kurulmuş ve beton üretiminin yerinde denetlenmesi gündeme gelmiştir.

Böylece, Kalite Güvence Sistemi (KGS), hazır beton sektöründe THBB’ye üye tesisleri denetlemek üzere kurulmuş ve ülkemizdeki sektörel özdenetimin ilk örneklerinden biri olarak 1996 yılından beri uygulanan bir denetim ve belgelendirme sistemi olarak hayata geçmiştir. Kalite Güvence Sistemi’nin kuruluş amacı, beton ve ilgili sektörlerde standardizasyon ve kalitenin benimsetilip, yaygınlaştırılmasıdır.Betonun standartlara uygun olarak üretilmesinin sağlanması ve üretim sistemi denetlenmiş bu betonun kullanılması ile topraklarının büyük bölümü deprem riski altında olan ülkemizde yapı kalitesinin artırılmasına katkıda bulunulması hedeflenmiştir.


KGS’ye benzer sistemlerin özellikle Avrupa ülkelerinde uzun yıllardan beri uygulanmakta olduğu bilinmektedir. Örneğin İngiltere’de 1984 yılında Hazır Betonda Kalite Uygulaması (QSRMC) adı ile kurulan sistem bağımsız bir kurul tarafından yönetilmekte ve tesislerde sistem denetimi yapmaktadır. Hollanda’da ise Hollanda Akreditasyon Kurulu tarafından onaylanmış bir sistem olan KOMO işaretlemesi BMC Hollanda Kalite Sistemleri adlı kuruluş tarafından verilmektedir. KOMO, hazır beton tesisleri üzerinde yapılan sistem belgelendirmesi ile ürün belgelendirmesini içermek-tedir. Danimarka’da ise Akreditasyon Kurumu DANAK tarafından onaylanmış olan Danimarka Teknoloji Enstitüsü ve Beton Birliği’nin oluşturduğu Danimarka Beton Belgelendirme Kuruluşu tarafından belgelendirme yapılmaktadır. Almanya’da ise Yapı Enstitüsü tarafından yetkilendirilmiş 8 adet kuruluş ülke çapında denetimlerini gerçekleştirmektedir. Benzer sistemler Portekiz, İspanya ve Litvanya’da da uygulanmaktadır.

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kommentarer


bottom of page