top of page
Ara

IAPS-CS Culture & Space Network: Kültür ve Mekan Buluşmaları 4 - Makale Seçkisi

Katılımcıların kenti eklemlenme, rastlantısallık, kendiliğindenlik anahtar kelimeleri üzerine yoğunlaşarak ele almaları beklendiği, dördüncü kez düzenlenen makale seçkisine özetlerin teslimi için son tarih 26 Ekim 2018.


IAPS-CS Culture & Space Network: Kültür ve Mekan Buluşmaları 4 - Makale Seçkisi

 • Duyuru: 25 Eylül 2018

 • Makale Özetlerinin Teslimi: 26 Ekim 2018

 • Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 12 Kasım 2018

 • Makalelerin Teslimi: 28 Aralık 2018

 • (Makale değerlendirme sonuçlarının hakemlerden dönüşü: 21 Ocak 2019)

 • Revize edilmiş Makalelerin Teslimi: 8 Şubat 2019

 • Kültür ve Mekan Buluşmaları 4 - Sempozyum: 16 Şubat 2019

IAPS-CS Network aktiviteleri kapsamında yapılacak makale seçkisinde, katılımcıların "Sonsuz Bir 'Kentsel Artikülasyon' Mekanı Olarak İstanbul" ana temasını eklemlenme, rastlantısallık, kendiliğindenlik anahtar kelimeleri üzerine yoğunlaşarak ele almaları beklenmektedir. İstanbul'un;

 • Kimi zaman 'rastlantısal', kimi zaman önceden 'planlı' müdahalelere uğrayan,

 • Bu müdahaleler sonucunda kimi zaman 'kendiliğinden', kimi zaman 'zorunlu' dönüşümler geçiren,

 • Kentsel mekanda doğal veya yapay biçimde ortaya çıkan sosyal ve mekansal örüntülerin kimi zaman 'eklemlenerek' çoğalıp yayıldığı, kimi zaman da 'rijit' davrandığı, içine kapandığı veya küçüldüğü hallerinin ifadesi günümüzde de sürdürüyor.

Toplumsal, ekonomik, politik ve teknolojik dinamiklerin de etkisiyle her müdahale sonucunda yeniden 'artiküle' olan kent bu kapsamda yalnızca morfolojik bir dönüşümü temsil etmiyor; yerli, kentli, göçmen ve 'yeni' kentli her insanın yaşam biçimini topluca dönüştüren sosyal bir süreci de tanımlamayı gerektiriyor. Sonuç olarak makale seçkisi kapsamında 'Sonsuz Bir Kentsel Artikülasyon Mekanı Olarak İstanbul" temasını ele alacak metin ve önermelerin, kentsel artikülasyonlara, müdahale biçimlerine, kentte hayat bulan tüm eklemlenme süreçlerine ve bunların fiziksel ve toplumsal boyutlarına dair kapsamlı bir tartışmayı ortaya koymaları beklenmektedir.Katılım KoşullarıSeçki, etkinlikler dizisinin belirlenmiş ana teması ile ilişkili olarak, son beş yıl içinde tez çalışmasını tamamlamış ya da halen çalışmasına devam etmekte olan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin katılabileceği bir makale yarışmasıdır. Kabul edilen makalelerin tümünün, 16 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşecek olan 4. IAPS-CS Kültür ve Mekan 6 Buluşmaları Sempozyumu'nda sunulması beklenmektedir. Jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen makaleler ise indeksli bir dergide yayın haline getirilecektir. Katılımcıların kısa özgeçmişlerini ve 700-800 kelimelik, kaynak referanslı makale özetlerini, Türkçe ve İngilizce olarak, 26 Ekim 2018 tarihine kadar https://goo.gl/forms/yu04f6wRpTN4mHGN2 adresindeki çevrimiçi formu doldurarak göndermeleri gerekmektedir.Katılım ücreti 150,00 TL'dir. Ücret, özetleri kabul edilen katılımcılar tarafından ödenecektir. Katılım bedeli Alico Turizm adına Garanti Bankası TR23 0006 2000 7130 0006 2966 98 IBAN Numaralı hesabına yatırılacaktır.Açıklama kısmına IAPS-CS Etkinlikleri-Makale Seçkisi ücreti yazılmalı, ayrıca Ad-Soyad ve T.C. kimlik numarası bilgileri eksiksiz olarak belirtilmelidir. Her bir makale için ücretin yatırıldığını gösterir bir belge (ATM makbuzu, internet bankacılığı çıktısı vb.), aktivite e-posta adresine (iapscultureandspacenetwork@gmail.com) gönderilecektir.Bilimsel Komite/Jüri

 • Orhan Hacıhasanoğlu - Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

 • Murat Şahin - Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

 • Levent Şentürk - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

 • Hülya Turgut - Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

 • Nazlı Tümerdem - Araştırmacı Mimar(2016 İKSV Tasarım Bienali IAPS-CS Network Aktiviteleri kapsamında düzenlenen Makale Seçkisinde ödül alan makale yazarı)

 • Zuhal Ulusoy - Kadir Has Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi

 • Funda Uz - İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Yazım KurallarıMakalelerin İngilizce ve Türkçe (700-800 kelime) özetleri verilmelidir. Makaleler, orijinal şekiller ve tabloları içerecek şekilde, verilen yazım formatına uygun (Word.doc ve pdf olarak) olarak, Makale Seçkisi raportörlüğüne iapscultureandspacenetwork@gmail.com adresine gönderilmelidir. Teslim edilen yazılar, yazarlarına iade edilmeyecektir. Tüm yazarlara ait isim, adres, kurum, unvan, telefon ve e-posta bilgileri teslim ön yazısında bulunmalıdır. Bütün yazılar yazar isimleri kapalı olarak jüri incelemesinden geçirilecektir.Başlık sayfası (sayfa 1): Yazının ilk sayfası kısa ve yeterli bilgiyi verecek bir başlık, tüm yazarların isimleri, kurum ve adres (e-posta) içermelidir. İletişimi sağlayacak (yazışmaların yapılacağı) yazar belirtilmelidir.Başlık, özetler ve anahtar kelimeler (sayfa 2): Yazının başlığını taşıyan, yazının amaçlarını, yöntemini ve bulguları özetleyen, 700-800 kelime uzunluğunda İngilizce ve Türkçe anlatıcı birer özet ve Türkçe ve İngilizce makale başlığı verilmelidir. Anahtar kelimeler, okuyucuların araştırmalarına olanak verecek şekilde seçilmelidir. Bu sayfada yazar isimleri verilmemelidir.Metin: Makalelerin 7000 sözcüğü geçmemesi beklenmektedir.Notlar: Dipnot ve son not kullanılmaması tercih edilmektedir. Ancak kullanılması kaçınılmazsa (1), (2) şeklinde isimlendirilmeli ve yazının sonunda listelenmelidir.Kaynaklar: Kaynaklar metinde parantez içinde yazarların soyadı, basım yılı olarak verilmelidir. Örneğin Stone (1980) veya (Stone, 1980). Aynı yazarın bir yıl içinde birden çok kaynağına referans veriliyorsa bunlara a, b şeklinde ek yapılmalıdır. Aynen aktarılan yazılar için sayfa numarası verilmelidir (Stone, 1980:25). Kaynaklar metnin en sonunda soyadı sırasına ve aynı yazara ait yazılarda kronolojik sıraya göre listelenmelidir. Kitap ve dergilerin isimlerinin tümü yazılmalıdır. Kitaplar ve bildiri kitaplarının basımevi ve basım yeri belirtilmelidir. Basılmamış bildiriler için sunulduğu yer ve bulunma koşulları belirtilmelidir. Yargı kararları, parlamento kararları, yürütme kararnameleri vb. için tüm kaynak detayları verilmelidir. Aşağıda verilen örneklere uygun hazırlamış kaynak listesi basım işlerini kolaylaştıracaktır. Elektronik kaynakların gösterimi için Harvard System Referencing Guide kullanımı tavsiye edilir.Stone, P.A. (1980), Building Design Evaluation: Cost-in-use, E&FN Spon, London Batten, D.F. (1995), Network Cities: Creative Urban Agglomeration for the 21st Century. Urban Studies, Vol. 32, No. 2, 313-328. Cappleman, O. (1998), Communication in the Studio, FIDE' 98 International Conference on First Year Architectural Design Education Proceedings, Faculty of Architecture Istanbul Technical University, Istanbul, 1.55- 1.5

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page