top of page
Ara

Kentsel Arkeoloji Çalıştayı

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği Kentsel Arkeoloji Çalıştayı 30 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında yapılacak.


AMAÇ VE KAPSAM

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubeleri ortaklaşarak bir Kentsel Arkeoloji Çalıştay'ları dizisi başlatmaktadır. Bu çalıştayların amacı, "kentsel arkeoloji" nin kent içinde yapılan denetimli kazıların ötesinde, kentin tarihsel gelişimini anlamaya çalışan, arkeolojik varlığın nasıl korunacağına, nasıl sergileneceğine, kent mekânına ve planlamasına nasıl katılacağına odaklanan bir alan olarak gelişiminin sağlanmasıdır. Çalıştayda üç disiplinin de katılımı ile kentin arkeolojisinin nasıl ele alınacağı üzerinde ortaklaşan bir dil oluşturulması hedeflenmektedir.

ÇALIŞTAY PROGRAMI


1. GÜN

Tarih 30 Kasım 2018

Yer İTÜ 109 nolu salon Taşkışla

Program

09.30Kayıt

10.00Açılış ve Sunuş Konuşmaları

10.30Anahtar Sunum / Kavramsal Çerçeve

11:151.Oturum: Yurtdışı Örnekleri

12:45Öğlen Arası

13.302.Oturum: Kurumsal Yapılanma ve Planlama İlişkisi

14.45Kahve Arası

15.003.Oturum: İstanbul'da Kentsel Arkeoloji ve Kurumlar

16.30Kahve Arası

16.45Değerlendirme


2. GÜN

Tarih 1 Aralık 2018

Çalışma Sahaları » Beşiktaş Metro Kazıları » Dragos » Galata » Myrelaion Rotundası » Saraçhane Arkeoloji Parkı » Sultanahmet

Saat Program09.30

Grupların saha çalışmaları : Gruplar, saha çalışmaları için ön kayıt ile katılımcılar ve gruplar önceden belirlenecektir. Her bir grup, içinde arkeolog, mimar ve plancı bulunacak şekilde oluşturulacaktır.

14.00

Yuvarlak masa: Saha çalışmalarının sonuçlandırılması : Grupların gözlemlerini kendi aralarında değerlendirecektir. Bu aşamada grupların çalıştayın ilk günü sunumlardaki kavram, ortak dil gibi konuları kendi örnekleri üzerinden tartışarak öneriler geliştirmesi, çalışmalarının görsel ve yazılı olarak raporlaması beklenmektedir.


3. GÜN

Tarih 2 Aralık 2018

Yer TMMOB Mimarlar Odası Karaköy

Saat Program

09.30Kayıt

10.00Grupların Sunumları

13.15Öğlen Arası

14.00Sonuç ve Değerlendirme

KURULLAR

Danışma Kurulu

Prof.Dr.Ahmet Yaraş, Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Aksel Tibet, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü

Doç. Dr. A. Güliz Bilgin Altınöz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Dr. Ayşegül Altınörs Çırak, Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Prof.Dr. Emel Göksu, Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Gülbahar Baran Çelik, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi

Gökhan Bilgihan, Şehir Plancısı

Prof.Dr. İclal Dinçer, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Sırrı Çölmekçi, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi

Dr. Senem Doyduk, Sakarya Üniversitesi Mimarlık Bölümü

Düzenleme Kurulu

Emre Torbaoğlu, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

H. Sinan Omacan, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Doç.Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu,

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul ŞubesiSemih Ertürk,

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

Dr. İlknur Türkoğlu, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi

Yiğit Ozar, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi

Prof.Dr. Zeynep Kuban, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi

Yürütme Kurulu

Ayşe Ercan, Columbia Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü Doktora Programı

Bedel Emre, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Yer Sistem Bilimi Doktora Programı

Dr. Bilge Ar, İTÜ Mimarlık Tarihi

Dicle Kaya, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Doktora Programı

H.Kübra Gür, MSGSÜ Arkeoloji Bölümü Doktora Programı

Yasemin Aydoğdu, İTÜ Restorasyon Programı Doktora

Saha çalışmaları için ön kayıt formuna buradan ulaşılabilir >>

Daha detaylı bilgi için iletisim@kentselarkeoloji.org

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yorumlar


bottom of page