top of page
Ara

Kentsel Mekân, Etik ve Hoşgörüye Erişim Üzerine Bir Keşif

Poedat Konferansı 2018 kapsamında "Kentsel Mekân, Etik ve Hoşgörüye Erişim Üzerine Bir Keşif" konuşması, Bern Üniversitesi doktora öğrencisi Yusuf Yüksekdağ tarafından sunulacak . Disiplinlerarası gençlik buluşması Poedat Konferansı 2018, 21-23 Aralık tarihleri arasında Studio-X Istanbul'da düzenleniyor.


Konuşmanın tanıtım metni şöyle:

"Kentsel yaşamın ve mekânın, bireylerin sosyal ve ekonomik fırsatlara, haklara, belirli bir kültürel sermayeye ve diğer birçok etik açıdan önemli menfaatlere erişimini etkileyen kendine özgü zorlukları bulunmaktadır. Çağdaş kentleşmenin sosyalleşme, kimlik oluşturma, hoşgörü ve direniş mekanizmalarını nasıl etkilediği, kentsel mekânın ne denli bir neoliberal metalaştırılma sürecine sokulduğu günümüzde özellikle insan coğrafyası ve antropoloji alanındaki birçok çalışma tarafından sorunsallaştırılmaktadır. Bununla birlikte, ilginç bir şekilde, normatif literatür ve güncel siyaset felsefesinde kentsel ve kamusal alanın bireylerin etik açıdan kayda değer menfaat ve imkânlarını nasıl etkilediği, ekolojik adalet konusu dışında, hiçbir şekilde sorunsallaştırılmamış ve incelenmemiştir. Ancak, bireyin mekânsal durumu ve lokasyonu kendi başına önemli bir kaynak-fayda olarak görülmelidir. Bu kaynak-fayda bireyin iş ve benzeri imkânlara erişimini ve eğitim hakkı, uygun koşullarda çalışma hakkı gibi birçok bireysel ve toplumsal hakkı kullanma kapasitesini etkilemektedir. Kentsel ve kamusal alan, bireyin birçok önemli kaynak ve faydaya erişiminin gerçekleştiği (ya da kısıtlandığı) temel mahaldir. Mülteciler, göçmenler ve azınlık gruplarının karşılaştığı hoşgörü ve entegrasyon pratikleri veya sorunları gözetildiğinde bu konu daha gözle görülür ve ivedili bir hâle gelmektedir. Bu nedenle bireyin ve grupların yeterli düzeyde sosyal ve kültürel yaşama, iş olanaklarına, çeşitliliğe ve hoşgörüye erişiminin, birey ve grupların kentsel mekândaki yeri ve durumu ile olan ilişkisi sorunsallaştırılmalıdır.

Göçmen-kentsel mekân irtibat noktasına dair etik-normatif açıdan kayda değer çalışmalar bulunmaması gözetilirse bu coğrafi odak önem kazanmaktadır. Bu konuya keşifsel bir giriş yapmak adına, bu sunum öncelikle (1) birey ve grupların kentsel mekândaki konumları ile ilişkili olarak dağıtılan ve düzenlenen etik açıdan önemli bazı kaynak ve faydaları ifade etmeyi amaçlamakta, ve (2) özellikle İstanbul'daki Roman halkı ve Suriyeli göçmenler gözetilerek hoşgörü konusunun -hoşgörünün olanaklılığı ve hoşgörüye erişim açılarından- ne derece göçmen ve azınlık gruplarının kentsel konumu ve durumu ile ilgili olduğunu sorgulamayı amaçlamaktadır. "


Konferans ücretsiz, biletsiz, rezervasyonsuzdur. Bilgi ve program için Poedat Kollektif'in web sitesinden detayları inceleyebilirsiniz.

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page