top of page
Ara

Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması

Lüleburgaz Belediyesi'nin düzenlediği tek aşamalı, ulusal ve mimari proje yarışmasına başvuru için son tarih 18 Ocak 2019.


Yarışmanın Şekli

Lüleburgaz Belediye Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda; sorun çözmeye yönelik yenilikçi buluş ve yöntemler ile yeni araştırma, planlama, tasarım yaklaşımlarını özendirmek amacı ile mimarlık ve peyzaj mimarlığı alanlarında, daha sonraki plan ve proje kademelerine temel olacak fikir, kavram ve yaklaşımların ortaya konulması, temel veri ve programların belirlenmesi amacı ile açılan tek aşamalı, ulusal ve mimari proje yarışmasıdır.


Yarışmanın Konusu ve Amacı

Lüleburgaz Belediyesi, son 5 yıldır tüm önemli projelerini yarışmalar yoluyla elde etmektedir. Bütün bu yarışmalar aynı zamanda Lüleburgaz Belediyesi'nin kentin gelişimine ve geleceğine dair kararlar alırken, bunu gerekli uzmanlık alanları ile birlikte çalışarak yapma kararlılığının bir parçasıdır. Yerel yönetimin istek ve iradesi ile yarışmaya açılan bu projeler özgün yapıları korunarak hayata hızla geçirilmekte ve mimarlık ortamına yaptıkları katkı önemsenmektedir.

Lüleburgaz'da bulunan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından 1950 ile 1953 yılları arasında Kore'de görev yapan 241'inci Piyade Alayı'nın anısına, 'Kore Müzesi' kurulmuştur. Kurulan müzede, 241'inci Piyade Alay Komutanlığı'na görev döneminde derlenen fotoğraflar, haritalar, kişisel eşyalar, anı nesneleri (memorabilia), madalyalar, filmler, seyir defteri, 50'li yıllara ait gazeteler, flama ve bayraklar bulunmaktadır.

Müzenin; Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugayı yerleşkesi içinde bulunması nedeni ile ziyaretlerin kolaylıkla yapılamadığı değerlendirilmiştir. Bu sebeple, yarışmaya çıkarılan Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi projesinin amacı; mevcut imar planlarına uygun olarak, kent merkezi ile ilişkileri kurulmuş, kentin kimliğine katkı sağlayacak tasarımları yansıtan, kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan, çevre tasarımları ile desteklenmiş açık ve yeşil alanları insan-doğa ilişkilerini ön plana çıkaran, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ile tüm Mühendislik alanlarında çağdaş ve ekonomik çözümler öneren, güzel sanatları teşvik eden ve özgün öneriler geliştiren fikirlerin elde edilmesidir.


Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri

Keewon HONG Kore Cumhuriyeti İstanbul BaşkonsolosuTuğgeneral Tevfik Erkan OLGAY 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Garnizon KomutanıMurat GERENLİ Belediye BaşkanıRasim ASLAN Başkan YardımcısıGökhan Kaya ATAY Başkan YardımcısıMehmet İBRİKÇİ Fen İşleri Müdürü

Asli Jüri Üyeleri:

Aydan BALAMİR MimarAyşen SAVAŞ MimarBoğaçhan DÜNDARALP MimarFeride ÖNAL MimarYıldırım GİGİ MimarSunay ERDEM Peyzaj MimarıErdinç KESKİN İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri

Gülnaz GÜZELOĞLU YILDIRIM MimarPınar GÖKBAYRAK MimarAlper TÜFEKÇİOĞLU Peyzaj MimarıKadir KILINÇ İnşaat Mühendisi

Raportörler

Burcu BAĞCI UÇAR MimarEmre DÜLGER MimarZeynep ALTAN Endüstri Mühendisi

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı 08.11.2018Son Soru Sorma Tarihi 16.11.2018Cevapların Gönderilme Tarihi 23.11.2018Proje Teslim Tarihi 18.01.2019Jüri Değerlendirme Başlangıç Tarihi 26.01.2019Yarışma Sonucu İlan Tarihi ve Sergi Başlangıcı 04.02.2018Sergi Bitiş Tarihi 10.02.2018Kolokyum Tarihi İlan edilecektir.

Yarışma Ödülleri

1. ÖDÜL 50.000 TL2. ÖDÜL 40.000 TL3.ÖDÜL 30.000 TLMANSİYON 15.000 TLMANSİYON 15.000 TLMANSİYON 15.000 TLMANSİYON 15.000 TLMANSİYON 15.000 TL

• Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül, mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu' nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

• TMMOB Mali İşler Yönetmeliği'nin 8. maddesi uyarınca, ödül, mansiyon ve jüri bedellerinin %5'leri tutarındaki kesintiler Lüleburgaz Belediyesi tarafından bloke edilerek ilgili meslek odaları hesabına aktarılacaktır.

Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin Bilgiler

Adı: Lüleburgaz BelediyesiAdresi: Özerler Mahallesi Hal Sokak No:1 Lüleburgaz/KIRKLARELİ Telefon numarası: (0288) 417 10 12Faks: (0288) 417 47 79 İnternet adresi: www.luleburgaz.bel.tr Elektronik posta adresi: yarisma@luleburgaz.bel.tr

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page