top of page
Ara

Menekşe Kibrit Fabrikası ve Yakın Çevresi Yeniden Canlandırma Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği tarafından düzenlenen serbest, ulusal ve tek aşamalı öğrenci mimari fikir projesi yarışmasına başvuru için son tarih 3 Aralık 2018.


YARIŞMANIN AMACI, KONUSU VE ALANIN TANIMI

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği (Bakırköy) tarafından ETKİNLİK NOKTASI 2 "MENEKŞE KİBRİT FABRİKASI VE YAKIN ÇEVRESİ YENİDEN CANLANDIRMA ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI" düzenlenmektedir. Yarışma kapsamında mimarlık öğrencilerinin, özgün işlevini büyük ölçüde yitirmiş ve kullanımsız durumda olan tarihi bir sanayi yapısı ile yakın çevresinin yeniden kent yaşamına ve mekânına katılmasına yönelik fikir üretmeleri amaçlanmaktadır. Yarışma alanı; İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi, Küçükçekmece gölünün Marmara Denizi'ne açılan ağzındaki doğal sit alanı içindeki kumsal alanında yer almaktadır. Alanın içinde yer alan kibrit fabrikası 19. yüzyılın başlarında Osmanlı Kibritleri Anonim Şirketi (Sociètè Anonym des Allumettes Ottomanes) tarafından kurulmuş olup günümüzde işlevini yitirmiş bir durumdadır. Alan; Küçükçekmece'nin üretim kültürünün ve kimliğinin izlerini taşıyan, ancak bunu günümüz kentsel yaşamına katamayan, kullanımsız bir artık alan konumundadır. Yarışmacılardan; kent içinde özgün işlevini yitirmiş sanayi yapılarının yeniden canlandırılması ve kentin günümüz kentsel gereksinimlerine göre yeniden işlevlendirilerek kamusal bir mekân olarak kentsel yaşantıya kazandırılması hedeflenmektedir.

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Yarışma; TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

Danışman Seçici Kurul Üyeleri:

 • Mustafa FAZLIOĞLU, MO Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği Başkanı, Mimar

 • Ömer MUTLU, Y. Mimar

 • Serpil MUALLAOĞLU, Y. Mimar

 • Diğdem ERDOĞAN, Y.Mimar

Asıl Seçici Kurul Üyeleri:

 • Prof.Dr. Feride ÖNAL, İstanbul Gedik Üniversitesi   

 • Doç.Dr. Tan Kamil GÜRER, İstanbul Teknik Üniversitesi

 • Öğr.Gör.Dr. E. Fulya ÖZMEN, Gazi Üniversitesi

 • Dr.Ögr. Üyesi Uzay YERGÜN, Yıldız Teknik Üniversitesi

 • Zeki ŞERİFOĞLU, Y. Mimar

 • Nüzhet AK, Y. Mimar

 • İlker İĞDELİ, Y. Mimar

Seçici Kurul Yedek Üyeleri:

 • Öğr.Gör İrem USLU, Sakarya Üniversitesi

 • Dr.Öğr. Üyesi Banu ÇELEBİOĞLU, Yıldız Teknik Üniversitesi

 • Dr.Öğr. Üyesi Şenay BODUROĞLU, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Raportörler:

 • Ayça YAZICI ALTIPARMAK, Y.Mimar, Istanbul Teknik Üniversitesi

 • Serhat ULUBAY, Arş. Gör.,Yıldız Teknik Üniversitesi

 • Özgün ÖZBUDAK, Arş. Gör., İstanbul Gedik Üniversitesi

 • Gizem ÖZER ÖZGÜR, Arş. Gör. İstanbul Teknik Üniversitesi

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın İlanı ve Kayıtların Başlaması 25 Eylül 2018

 • Yarışmaya İlişkin Soruların Sorulması İçin Son Tarih 4 Ekim 2018

 • Soruların Cevaplanması 9 Ekim 2018 

 • Dijital Ortamda Teslim için Son Tarih 3 Aralık 2018

 • Sonuçların Açıklanması 10 Aralık 2018

 • Projelerin Sergilenmesi, Kolokyum ve Ödül Töreni 14 Aralık 2018

SORU ve CEVAPLARYarışmacılar, yarışma ile ilgili sorularını 4 Ekim 2018 günü saat 17.00'e kadar e-posta (bakirkoyyarisma@mimarist.org) ile "Sorular' başlığı altında Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliğine iletebilirler.Soruların cevapları, son soru sorma tarihinden itibaren 5 gün içerisinde, tüm yarışmacılara, web sitesi aracılığı ile iletilecektir.ÖDÜLLER, ÖDÜL TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ

 • 1. Ödül: :10.000 TL

 • 2. Ödül :6.000 TL

 • 3. Ödül: :4.000 TL

 • 5 Adet Mansiyon :2.000 er TL

Ayrıca Uygun görülen sayıda Teşvik Ödülü verilecektir.YARIŞMA İLETİŞİM BİLGİLERİ Raportörlük Adresi: TMMOB Mimarlar Odası Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği(Bakırköy) Sakızağacı Mah. Şinasi Gürünlü Sok. No:21 Bakırköy - İSTANBUL Tel: 0212 543 23 68 Faks: 0212 571 57 38 bakirkoyyarisma@mimarist.orgNot: Yarışma alanı özel mülktür ve film platosu olarak kullanılmaktadır.

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page