top of page
Ara

MimED 2018 Öğrenci Proje Yarışması

Bu sene 17. kez düzenlenen MimED 2018 Öğrenci Proje Yarışması'na son başvuru tarihi 22 Ekim 2018.


Yarışma Mimarlık Eğitimi Derneği [MimED] tarafından her sene periyodik olarak açılmaktadır. Bu sene on yedincisi gerçekleştirilecek olan 'MimED2018 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri', mimarlık bölümü lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin mimari proje stüdyolarının '2017-2018 Güz', '2017-2018 Bahar' ve bazı üniversitelerimizde yürütülen yaz okulu kapsamındaki '2017-2018 Yaz' yarıyıllarını kapsamaktadır.YARIŞMANIN TÜRÜYarışma mimarlık bölümü öğrencilerine açık ve iki aşamalı olarak düzenlenmiş ulusal bir mimarlık bölümü öğrencileri proje yarışmasıdır.Yarışmanın ilk aşamasında yarışma web sitesine [www.mimedprojects.com] dijital olarak yüklenen projeler jüri tarafından değerlendirilecek; ikinci aşamaya seçilen projeler basılı olarak yarışmaya kabul edilecektir. Yarışmanın ikinci aşaması, teslim alınan projelerin sınıflarına göre asılmasıyla oluşturulan sergide jüri değerlendirmesiyle gerçekleştirilecektir.YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

 • Yarışma Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki mimarlık vb. fakültelerin mimarlık bölümlerine kayıtlı tüm lisans öğrencilerine açıktır.

 • 'Birinci Yıl', 'İkinci Yıl', 'Üçüncü Yıl' ve 'Dördüncü Yıl Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri' olmak üzere dört kategoriden oluşan yarışmaya, öğrenciler '2017-2018 Güz', '2017-2018 Bahar' ve '2017-2018 Yaz' yarıyıllarında mimari proje stüdyolarında ürettikleri projeleri ile katılabilirler. Dördüncü yıl kategorisine bitirme, diploma, son yarıyıl projeleri vb. dahil değildir.

 • Öğrenciler yarışmaya birden fazla proje ile katılabilirler. Her bir proje için ayrı katılım ücreti ödenmesi gerekmektedir. Bir proje birden fazla öğrenci tarafından hazırlanmışsa bir öğrencinin katılım ücretini ödemesi yeterlidir.

YARIŞMA TAKVİMİYarışmanın İlanı / Ön eleme için dijital yüklemelerin başlangıcı  01 Ekim 2018 I PazartesiSoru – Cevap dönemi 01 – 07 Ekim 2018Cevapların ilanı 10 Ekim 2018 I PazartesiÖn eleme için dijital yüklemelerin sonu 22 Ekim 2018 I PazartesiÖn eleme sonuçlarının ilanı  20 Kasım 2018 I SalıÖn elemeyi geçen projelerin basılı olarak teslimi*27 Kasım 2018 Salı İTÜ Taşkışla I 114Jüri değerlendirmesi 08 – 09 Aralık 2018 I Cumartesi – PazarSonuçların ilanı / Ödül töreni / Kolokyum11 Aralık 2018 Salı 17.00 İTÜ Taşkışla 109Proje sergisi 11 Aralık 2018 – 11 Ocak 2019 / İTÜ Taşkışla I 203 Koridoru* posta ile gelen projelerde kabul için postaya verilen tarih [en son 27 Kasım 2018] dikkate alınacaktır. 05 Aralık 2018 tarihinde değerlendirme için sergi düzenlenmesi tamamlanacaktır. Posta ile gönderilen projelerin bu tarihten önce elimize ulaşmasına dikkat edilmelidir.KATILIM ÜCRETİMimED2018 Öğrenci Ödülleri'ne gönderilen her bir proje için 50TL katılım ücreti alınmaktadır. Katılım ücreti dijital kayıt sırasında projenin proje yürütücüsü onayı almasından sonra yatırılmalıdır. Kayıtın tamamlanması ve onaylanması için yarışma hesabı kontrol edilecektir. Bir proje birden fazla öğrencinin ortak çalışması ise bir öğrencinin katılım ücreti ödemesi yeterlidir.Banka bilgileri Mimarlık Eğitimi DerneğiTC İş Bankası Ayaspaşa Şubesi Hesap No. 425044 IBAN TR50 0006 4000 0011 0050 4250 44Dijital ön elemeyi geçemeyen veya basılı teslimden sonra ikinci aşamada yarışma şartnamesine uymadığı için elenen projelerin katılım ücretleri geri ödenmemektedir.JÜRİYarışmaya katılan projeler çeşitli mimarlık okullarından öğretim üyeleri ile uygulama alanından davet edilen yerli ve yabancı mimarların oluşturduğu bir jüri tarafından değerlendirilecektir.MimED 2018 mimarlık öğrencileri proje yarışması jüri üyeleri *

 • Tonguç AKIŞ [Dr.Öğr.Üyesi, İYTE / ODTÜ]

 • Fatmagül ASLANER GEGEOĞLU [Dr. ODTÜ / İTÜ / Georgia University, Fatmagül ASLANER GEGEOĞLU Mimarlık]

 • Zeynep ATAŞ [Dr.Öğr.Üyesi, Mardin ArtukluÜniversitesi [İTÜ]

 • Elmira GÜR [Doç.Dr., İTÜ]

 • Meltem GÜREL [Doç.Dr., Bilkent Üniversitesi / Uni. of Illinois Urbana-Champaign]

 • Burçin KÜRTÜNCÜ [Dr., İTÜ]

 • Kürşad ÖZDEMİR [Dr.Öğr.Üyesi MEF / MSGSÜ / TU Wien]

 • Uta POTTGIESSER [Prof.Dr, University of Antwerp, Belçika]

 • Javier Sánchez MERINA [Prof.Dr., Alicante University, İspanya]

 • Özcan UYGUR [Y. Mimar ODTÜ, Uygur Mimarlık]

Raportörler

 • Aybike BATUK [Araş.Gör., Kadir Has Üniversitesi]

 • Emre GÖKDEL [Araş.Gör., İstanbul Ticaret Üniversitesi]

 • Çağdaş KAYA [Araş.Gör., İTÜ]

 • Gamze OKUMUŞ [Araş.Gör., MSGSÜ]

* isimler soyadına göre alfabetik sırada verilmiştir.ÖDÜLLER

 • MimED öğrenci yarışmasında her bir kategori için bir adet 'başarı ödülü', bir adet 'teşvik ödülü' ve jüri tarafından belirlenen sayıda 'jüri özel ödülü' verilmektedir.

 • Tüm ödül alan katılımcılara sertifika, 'başarı ödülü' ve 'teşvik ödülü' alan katılımcılara sertifikaya ek olarak para ödülü verilmektedir.

 • MimED her yarışma dönemi için para ödüllerinin miktarlarını bütçe olanakları içerisinde belirler. MimED2018 için her kategoriden seçilen başarı ödülüne 2.000 TL, teşvik ödülüne ise 1.000 TL para ödülü verilecektir.

 • Ödül alan tüm projeler MimED tarafından hazırlanacak kitapta yer alacaktır. Dijital ön elemeyi geçerek ikinci aşamaya katılan bütün projeler de yarışma katalogu – proje sahibi tarafından aksi istenmedikçe – kimlik bilgileriyle birlikte içinde bir görselle temsil edilecektir.

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page