top of page
Ara

Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması

Güncelleme tarihi: 15 Kas 2018

İstanbul Sanayi Odası (İSO)'nın, Odakule Pasaj Geçidini yenilemek üzere düzenlediği tasarım yarışmasına son başvuru tarihi 12 Şubat 2019.


Yarışmanın Amacı

"İstanbul Sanayi Odası Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması", yarışmaya konu olan tasarım alanının kamusallığını yeniden yorumlayarak çağdaş̧, işlevsel ve yenilikçi çevre yaratılması anlayışı çerçevesinde çözümlenmesi amacıyla düzenlenmektedir. Yarışma konusu özelinde; güzel sanatların teşviki, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yoluyla geliştirilmesi, ilgili mesleklerin gelişmesi için uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.


Yarışmanın Türü ve Şekli

"İstanbul Sanayi Odası Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması", İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen, tüm tasarım ve sanat alanlarından katılımcılara açık serbest ulusal tasarım yarışmasıdır.


Yarışmanın Konusu, Yeri ve Hedefleri

"İstanbul Sanayi Odası Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması"nın konusu, İstanbul Sanayi Odası Odakule Binası'nı Meşrutiyet ve İstiklal Caddelerine bağlayan pasajın, çağdaş kentsel yaşam koşulları doğrultusunda yeni fikirlere ve sanayinin sanat ve tasarımla buluşmasına imkan verecek şekilde yeniden düzenlenmesidir.

Yarışma alanı İstanbul İli Beyoğlu İlçesi, Asmalımescit Mahallesi 303 Ada 56 Parsel içindedir. 2057,50 m² alana sahip parselin ve üzerindeki yapının mülkiyeti İstanbul Sanayi Odası'na aittir.

Yarışma alanında sanayi odaklı, üretim kültürünün ve yerli üretimin önemine işaret eden, İstanbul Sanayi Odası'nın köklü geçmişini ve kurumsal kimliğini özgün bir bakış açısıyla destekleyen önerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Odakule Pasajı'nın tasarımında, sanayi olgusuna uygun, 20. yüzyıl modern mimarlık mirasımızın önemli bir parçası olan Mimar Kaya Tecimen tarafından tasarlanan Odakule Binası ve çevresiyle ilişkili yaratıcı fikirler üretilmesi beklenmektedir. Kentin yaya trafiğinin en önemli omurgası olan İstiklal Caddesi üzerinde yer alan pasajların tarihsel süreçte bölgenin kimliği üzerindeki katkıları göz önünde bulundurulmalıdır.

Yarışma alanındaki yoğun yaya trafiği konforunu iyileştirmesi de beklenen öneriler, alanı daraltmamalı, yaya geçişini ve Odakule Binası'nın ve Surp Yerrortutyun Katolik Ermeni Kilisesi'nin algılanmasını engellememelidir. Malzeme seçimi ve detaylandırma konularında, tasarımların açık alanda yer alacağı ve yoğun olarak kullanılacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Yarışma alanında zemin kotta bulunan ticari alanın işlevinin mevcut şekliyle devam edeceği tasarım sürecinde dikkate alınacaktır. Pasajın İstiklal Caddesi tarafında yer alan Atilla Onaran'ın "Göktaşı" ve Salih Acar'ın"Göçmen Kuşlar" adlı sanat eserlerinin korunarak yeni önerilerle bütünleştirilmesi beklenmektedir.

Yarışma konusu sebebiyle, yarışmacıların disiplinlerarası (mimar, peyzaj mimarı, şehir plancısı, endüstri ürünleri tasarımcısı, ressam, heykeltıraş, sosyolog, ekonomist, vb.) ekip çalışması yapması ve konunun niteliğine bağlı olarak diğer alanlardan ekip üyesi bulundurmaları veya danışmanlık hizmeti almaları jüri tarafından tavsiye edilir.


Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri

İrfan Özhamaratlı (İSO Yönetim Kurulu Başkan Yrd.)Memduh Hacıoğlu (İSO Meclis Onur Üyesi)Nazmi Durbakayım (Yönetim Kurulu Başkanı, Teknik Yapı)Prof. Neslihan Pala (Heykel Bölüm Başkanı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)Selçuk Tecimen (Bilgisayar Mühendisi)

Asli Jüri Üyeleri

Prof.Dr. Murat Gül (Mimar, İstanbul Teknik Üniversitesi) - Jüri BaşkanıProf.Dr. Yasin Çağatay Seçkin (Mimar, İstanbul Teknik Üniversitesi)Doç.Dr. Ece Ceylan Baba (Mimar, Yeditepe Üniversitesi)Doç.Dr. Özgür Bingöl (Mimar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)Dr. Sertaç Erten (Şehir Plancısı)Dr. Öğretim Üyesi Beyza Şat Güngör (Peyzaj Mimarı, Özyeğin Üniversitesi)Doç.Dr. Ahmet Zeki Turan (Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Yedek Jüri Üyeleri

Prof.Dr. Gülname Turan (Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, İstanbul Teknik Üniversitesi)Arzu Nuhoğlu (Peyzaj Mimarı)Doç.Dr. Ebru Firidin Özgür (Şehir Plancısı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)Dr.Öğr. Üyesi Tolga Sayın (Mimar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Raportörler

Cevriye Bağdatlı (Uzman, İSO Kurumsal İletişim)Özgür Esra Kahveci (Mimar, İstanbul Teknik Üniversitesi)


Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı: 12 Kasım 2018

Soruların İletilmesi için Son Tarih: 14 Aralık 2018

Soruların Yanıtlarının İlanı: 18 Aralık 2018

Tasarımların Teslim Tarihi ve Saati: 12 Şubat 2019 saat 17:00'ye kadar

Kargo ile Gönderilen Tasarımların

Son Kabul Tarihi ve Saati: 14 Şubat 2019 saat 17:00

Jüri Değerlendirmesi Başlangıcı: 22 Şubat 2019

Sonuçların İlanı: 26 Şubat 2019


Yarışma Sonuçlarının İlanı

Yarışma sonuçları, jürinin değerlendirme çalışmalarının bitiminde, İstanbul Sanayi Odası tarafından 26 Şubat 2019 günü www.iso.org.tr/odakule-pasaj-yarismasi internet sayfasında ilan edilecektir.


Ödüller ve Ödeme Şekli

Ödüller

Ödül - 50.000 TLÖdül - 35.000 TLÖdül - 20.000 TL

Mansiyonlar

Mansiyon - 10.000 TLMansiyon - 10.000 TLMansiyon - 10.000 TLMansiyon - 10.000 TLMansiyon - 10.000 TL

Yarışmacılara ödenecek ödül ve mansiyon bedelleri, yarışma sonucunun duyurulmasını izleyen otuz (30) gün içinde, yarışmacılara ya da yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 29. Maddesine göre net olarak ödenir.

Yarışmayı Düzenleyen Kurumun İletişim Bilgileri

Yarışmayı Düzenleyen Kurum : İstanbul Sanayi Odası Adres: Odakule, Meşrutiyet Cad. No: 63 Beyoğlu/İSTANBUL Telefon: 0212 252 29 00 Dahili: 131 E-posta: odakuleyarisma@iso.org.tr Web Adresi: www.iso.org.tr/odakule-pasaj-yarismasi

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Opmerkingen


bottom of page