top of page
Ara

Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Ödülleri 2019

Antalya Kepez Belediyesi'nin bu yıl 5.sini düzenlediği Mimar Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Ödülleri'ne son başvuru tarihi 21 Ocak 2019.


Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Ödülleri 2019

AMAÇ

Antalya Kepez Belediyesi (Mimarlar Odası Antalya Şubesi ile işbirliği içinde ve Odanın koordinasyonu ile) bölgemiz ile özdeş çalışmaları ile öne çıkan Turgut Cansever'in anılması, kendisinin şehircilik ve mimarlık anlayışının tanıtılması, ulusal ve uluslararası ortamda, yere duyarlı ve nitelikli mimarlık ürünlerinin öne çıkartılması, mimarlık ve çevre bilincinin gelişmesi, mimarlık ürünlerinin belgelenmesi, Türkiye ile uluslararası ortam arasında mimarlık kültürüne yönelik iletişim ve tanıtımın geliştirilmesi ve güzel sanatların teşvik edilmesi amacı ile mimar Turgut Cansever adına "Uluslararası Mimarlık Ödülleri" verir.

KAPSAM

Her yıl Şubat ayında ödüle başvuran ve "inşa edilmiş" yapılardan oluşan bir mimarlık sergisi düzenlenir ve jüri tarafından seçilen eserlere "Mimar Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri" verilir. Ödül töreni Turgut Cansever'in ölüm yıl dönümüne denk gelen 22 Şubat haftasında düzenlenir.

VERİLECEK ÖDÜLLER

Turgut Cansever Büyük Ödülü

Ulusal ve uluslararası adaylar arasında farklılık gözetmeksizin mimari tasarım ve uygulama sürecinde yere ve bağlama duyarlılık, kültürel süreklilik, malzeme ve detay incelmişliği gibi öncelikler esas alınarak yaşam boyu proje ve çalışmaları ile çağdaş mimarlık ortamında farkındalık yaratabilecek, örnek ve rol-model olarak öne çıkartılabilecek bir mimara verilir.

Turgut Cansever Yapı Ödülü

Ulusal ve uluslararası katılımlar arasında farklılık gözetmeksizin mimari tasarım ve uygulama sürecinde yere ve bağlama duyarlılık, kültürel süreklilik, malzeme ve detay incelmişliği gibi öncelikler esas alınarak çağdaş mimarlık ortamında farkındalık yaratabilecek, örnek olarak öne çıkartılabilecek iki yapıya ve mimar(lar)ına verilir. Bu ödül koruma dalında yapılan çalışmaları da içerir.

Turgut Cansever Yerel Başarı Ödülü

Antalya bölgesinde gerçekleşmiş uygulamalar esas alınarak mimari tasarım ve uygulama sürecinde yere ve bağlama duyarlılık, kültürel süreklilik, malzeme ve detay incelmişliği gibi öncelikler gözetilerek çağdaş mimarlık ortamında farkındalık yaratabilecek, örnek olarak öne çıkartılabilecek bir yapıya ve mimar(lar)ına verilir. Bu ödül koruma dalında yapılan çalışmaları da içerir.

Özel Ödül

Jüri farklı özellikleri nedeni ile öne çıkartılması gerektiğini düşündüğü en fazla iki yapı ve mimarına jüri özel ödülü verebilir. Özel ödül yerel katılımcılar arasından da seçilebilir.

SEÇİCİ KURUL VE RAPORTÖRLER

Seçici Kurul 5 kişiden oluşur. Seçici Kurul üyelerinden en az ikisi Türkiye dışından, uluslararası ortamda saygın akademisyen ya da mimarlar arasından seçilir. Jüriye Türkiye'den seçilecek 3 üyeden en az biri mimar ya da sanat tarihçisi akademisyenler arasından, diğer üyeler meslek alanında en az on yıllık deneyime sahip mimarlar arasından seçilir. Ayrıca 2 yedek jüri üyesi belirlenir. Jüri Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından önerilen isimler arasından Kepez Belediye Başkanlığında seçilir. Seçici Kurul üyelerine ödeme yapılmaz ancak kendilerinin yol ve konaklama giderleri karşılanır. Yarışma süreci Yarışma Komitesi ve bu komite tarafından seçilecek 2 mimar raportör tarafından yürütülür. Jüri, raportör ve ödül komitesi her ödül döneminde yeniden belirlenir.

Asil Seçici Kurul

Prof.Dr. Süha Özkan (Mimar, Türkiye)Prof. Dr. Celal Abdi Güzer (Mimar, Türkiye) Richard England (Mimar, Malta)Raj Rewal (Mimar, Hindistan)Şevket Altındal (Mimar, Türkiye)

Yedek Seçici Kurul

Doç.Dr. Hacer Mutlu Danacı (Mimar, Türkiye)Dr. Öğretim Üyesi Seda Şimşek Tolacı (Mimar, Türkiye)

ÖDÜL KOMİTESİ

Mimarlar Odası Antalya Şubesine kayıtlı üyeler arasından üç mimar Şubenin önerisi ve Belediye'nin onayı ile ödül komitesi olarak seçilir. Bu komite tüm ödül sürecinin yönetilmesi ve serginin düzenlenmesinden sorumludur. Çalışma yeri Antalya'dır.

SEÇİCİ KURUL ÇALIŞMALARI VE DEĞERLENDİRME

Seçici Kurul en az 3 kişi ile toplanır. Değerlendirmeler oy birliği ya da oy çokluğu esasına göre yapılır. Jüri Madde 5 de belirtilen ödül ve sergilenecek projelere karar verir. Jüri ve yedek üyelerin çeşitli nedenlerle üçün altına düşmesi durumunda seçici kurulun önerisi ile Kepez Belediyesi tarafından yeni jüri üyesi atanır.

SERGİ VE KATILMA ESASLARI

Sergiye katılma ve aday gösterme koşulları, Uluslararası Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri Komitesi'nce saptanır ve duyurulur. Sergi ilk olarak Antalya'da açılır.

ADAY GÖSTERME VEYA KATILMA YÖNTEMİ

Mimarlar kendi projeleriyle aday olabilecekleri gibi başka mimarların projelerini de gerekçelerini açıklamak kaydıyla aday gösterebilirler.

ÖDÜLE BAŞVURU

Ödüle bir önceki yılın Aralık ayına kadar tamamlanmış ya da tamamlanma aşamasında olan yapıların mimarları başvurabilir. Başvuru koşulları jüri tarafından hazırlanan şartnamede belirtilir. Turgut Cansever Büyük Ödülü için kişi ve kurumlar aday gösterebilir.

ÖDÜLLENDİRME DIŞI KATILIM

Ödül süreci içinde yer alan Jüri Üyeleri, Yedek Jüri Üyeleri, Komite Üyeleri, Raportörler ile bunların birinci derece yakınları ve iş ortakları ödüle aday olamaz ve başvuramaz; ancak sadece sergide yer almak üzere başvuruda bulunabilirler.

ÖDÜLLER

Ödüller TL. cinsinden olup her yıl Kepez Belediyesi Encümeni tarafından belirlenir.

2019 yılı için;

Her bir Turgut Cansever Yapı Ödülü 20.000 (Yirmibin) TLTurgut Cansever Yerel Başarı Ödülü 20.000 (Yirmibin) TL

olarak belirlenmiştir.

GENEL İLKELER

Sergi ve ödüllere adaylık için Uluslararası Mimarlar Birliği'ne (UIA) bağlı meslek odalarına kayıtlı ve üyeliği devam eden her mimar, yanı sıra ilgili kamu kuruluşları, kurumlar, şirketlerbireysel ya da ekip olarak katılabilir.Şirket ya da kurum adına katılan çalışmalarda mimar(lar)ın isminin belirtilmesi zorunludur.Etkinliğe katılabilmek için, müellif(ler)in Uluslararası Mimarlar Birliği üyesi meslek odalarına katılı olması zorunludur.Sergiye katılan bir eser, bir başka dönem tekrar katılamaz.Sergiye katılacak ve aday olacak eserler, Sekreterya'ya teslim edildikten sonra geri çekilemez; teslim edilen çalışmaların katalogda yayımlanması kabul edilmiş sayılır.Eserin bitim tarihini önemi yoktur. Ancak inşaat ruhsatı almış ve yapının ruhsat ve eklerine uygun inşa edilmiş ve eserin projesinin Mimarlar Odası mesleki denetiminin yapılmış olması gerekir.Yurtdışında uygulanan yapıların katılımı için bir üst maddedeki şartlar aranmaz.Sergiye ekteki formatta hazırlanmış, en fazla 4 adet A0 ebatında 150 dpi çözünürlükte, pdf formatında DVD içerisinde teslim edilmesi istenmektedir.Etkinliğe katılacak eserlere ilişkin olarak, azami 2 sayfa A4 sayfasından oluşan, bir tasarım yaklaşım raporu teslim edilmelidir.

SONUÇLARIN DUYURULMASI VE YAYIMLANMASI

Yarışma, Sergi, Ödüller ve Ödül töreni kamuoyuna Belediye ve Mimarlar Odası Antalya Şubesi internet sitesi aracılığıyla duyurulur. Ödül töreni ve sergi öncelikle Antalya'da düzenlenir, gerek görülmesi durumunda yurtiçi ve yurtdışında tekrarlanabilir. Her ödül dönemi sonunda düzenlenecek katalog katılımcılara ücretsiz olarak dağıtılır. Duyuru ve katalog dili İngilizce ve Türkçe olacaktır.

Etkinliğe katılan tüm katılımcılar bu şartnameyi aynen kabul etmiş sayılır.

TAKVİM

21 Ocak 2019 : Son Katılım Tarihi DVD, tek ambalaj içerisinde 21 Ocak 2019 günü, saat 17:30'a kadar imza karşılığı elden veya 21 Ocak 2019 günü saat 17:30'dan sonra teslim edilmemek üzere kargo ile Mimarlar Odası Antalya Şubesi'ne gönderilecektir. Kargo makbuzu info@antmimod.org.tr mail adresine 21 Ocak 2019 günü saat 17:30'a kadar ulaştırılacaktır. Kargo ile gelen projelerden; 25 Ocak 2019 günü saat 17:30'dan sonra gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.01 Şubat 2019: Jüri Toplantısı22 Şubat 2019: Ödül Töreni ve Sergi AçılışıYarışma sonuçları, ödül töreninden en az 10 gün öncesinde Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından duyurulur.

BİLGİ VE İLETİŞİM

Mimarlar Odası Antalya Şubesi

Meltem Mah. 3808 Sokak No: 16 Antalya

Tel: 0242 237 86 92 - Fax: 0242 237 58 20

Web: www.antmimod.org.tr - Mail: info@antmimod.org.tr

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page