top of page
Ara

VEKAM Kütüphane ve Arşivi Araştırma Ödülü 2018

VEKAM Kütüphane ve Arşivi Araştırma Ödülü'ne son başvuru tarihi 25 Ocak 2018.


Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi'nde yer alan koleksiyonlar ve materyaller üzerinden yürütülecek, Ankara ve çevresinin toplumsal, kurumsal ve ekonomik tarihini, Ankara'nın kentsel gelişimini, kültürünü ve kültürel mirasını araştıran, inceleyen bilimsel çalışmalar için araştırma ödülü çağrısı açmıştır. Araştırmaların bilimsel makale ya da kitap olarak yayınlanmasıyla, daha geniş kitlelere duyurulması hedeflenmektedir.

Başvuru Şartları:

Araştırma ödülü lisansüstü araştırmacıları kapsamaktadır.Araştırmanın, inceleyeceği kütüphane ve arşiv koleksiyonlarının/materyallerinin potansiyel değerlerini ortaya koyan, mevcut koleksiyon ve materyalin yorumlayan, belirlediği yöntem ve yaklaşım ile gelecekteki araştırmalara yol gösterir nitelikte olması beklenmektedir.Belgeleme, envanter çıkarma, listeleme, dijitalleştirme vb. çalışmalar başvuru kapsamı dışındadır.Araştırma ödülü, bir yıl sonunda tamamlanması hedeflenen çalışmaları kapsamaktadır.Başvurular Türkçe ya da İngilizce dillerinden birinde yapılabilir.

Başvuru dosyası aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermeli ve verilen düzende hazırlanmalıdır:

Başvuru formu (son sayfada yer alan)Özet (100-250 kelime).Araştırmanın amacı ve kapsamıAraştırma sorusuYöntemÖnerilen araştırma kapsamında VEKAM Kütüphanesi ve arşivinden ne tür kaynakların seçileceği, kullanılacağı ve bu kaynaklar üzerinden ortaya çıkarılabilecek olası sonuçların neler olacağı (Bu konuda başvuru sahiplerine VEKAM kütüphanesi ve arşivinde ön çalışma yapmaları önerilir).Zaman çizelgesi: Araştırma en fazla bir takvim yılını kapsayabilir.Bütçe: Demirbaş alımı dışında gerekli harcama kalemlerinin detaylı bir tabloda sunumu.Literatür taramasıBaşvuru sahibinin/sahiplerinin fotoğraflı özgeçmişi.Araştırmaya ilişkin genel görüşler ile başvuru sahibinin/sahiplerinin bu araştırmayı gerçekleştirecek birikim ve yeteneğe sahip olduğuna dair en az 2 tavsiye mektubu referans sahibi tarafından yazılmış, imzalanmış olarak dosya içerisinde yer almalıdır.Başvuru dosyasının elektronik kopyası yukarıdaki sıralamaya uygun bir şekilde tek bir pdf dosyası formatında CD'ye kaydedilerek başvuru dosyası ile birlikte gönderilmelidir. Islak imzalı referans mektupları, taranarak pdf dosyasına eklenmiş olmalıdır.

Değerlendirme süreci

Başvurular ilk olarak Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerden seçilen konunun uzmanı öğretim üyelerinden oluşan Bilimsel Hakem Kurulu tarafından değerlendirilir.Nihai değerlendirme, VEKAM Yönetim Kurulu tarafından hakem raporları doğrultusunda yapılır.Sonuçlar VEKAM web sayfasında yayınlanarak duyurulur.İletişim süreci, öncelikli olarak başvuru sahibinin verdiği e-posta adresi ve diğer iletişim kanallarından gerçekleştirilir. 

Ödemeler ve Koşullar

Her bir araştırma için en fazla 5.000 TL'dir. Ödemeler, ilk sırada olan başvuru sahibine, nihai proje raporunun VEKAM'a teslim edilmesinden sonra tek ödeme olarak yapılır.

Araştırmacının Sorumluluk ve Yükümlülükleri

Araştırma ödülünü almaya hak kazanan araştırmacılar, zaman çizelgesine uygun olarak çalışmalarına başlamak ve araştırmayı aynı çizelgedeki tarihte neticelendirmekle yükümlüdür.

Araştırmacılar, araştırmalarını nasıl yürüttüklerine ilişkin (kaynak ve materyallerin seçimi, bu materyallerin araştırmaya ne şekilde katkıda bulunduğu, nasıl kullanıldığı, araştırmanın yöntemi, sınırlılıklar, makalenin kurgulanması, yazımı vb. aşamalar hakkında detaylı bilgiler içeren bir rapor hazırlamalıdır.

Araştırmacılar, araştırmanın temel çıktısı olarak VEKAM yayınlarından çıkacak bir yayın ya da Ankara Araştırmaları Dergisi'nin hakemli makaleler bölümünde yayınlanmak üzere bilimsel bir makale hazırlamakla yükümlüdür.

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kommentare


bottom of page